anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

ludzie żyjący w nieustającej żałobie

większości z nas znany jest stan żałoby po śmierci bliskiej osoby. psycholodzy są zgodni, co do tego, że nie należy unikać doświadczania smutku z powodu utraty ukochanej osoby.

brak apetytu, bezsenność, niezdolność do przeżywania przyjemności to namiastka, którą można zaobserwować w przypadku zaburzeń depresyjnych. w skrajnych przypadkach depresja prowadzi do samobójstwa.

depresja to stan przedłużającej się żałoby, obarczony przeżywaniem ciągłego smutku, apatii, stłumionej złości, poczucia winy, wycofania, braku motywacji do życia i pracy. osoby cierpiące na depresję utraciły zdolność do kochania. oskarżają się o wszystko co złe, oczekując w zamian kary. zygmunt freud nazwał taki stan melancholią. chorzy czują się niezdolni do czegokolwiek, moralnie źli, oczekują odrzucenia i poniżenia, czasami upokarzając się przed innymi.

leczeniem depresji (zaburzeń afektywnych) zajmują się psychiatrzy i psycholodzy.

w zależności od stopnia głębokości zaburzenia stosuje się leczenie psychoterapeutyczne, farmakoterapię, elektrowstrząsy czy światłolecznictwo.

psychoterapia jest leczeniem zogniskowanym na przyczynach. przeanalizowanie problemu pozwala na osiągnięcie wglądu w problem i często wyzwolenie się z objawów.