anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

skąd trudności w bliskości fizycznej?

impotencja (i obok niej: zaburzenia wzwodu, wzbudzenia, potencji) zalicza się do zaburzeń erekcji. zaburzenia te występują u czterech do dziesięciu procent populacji aktywnych seksualnie mężczyzn. szacuje się, że w polsce jest ich około 1,5 miliona).

przyczyny impotencji mogą być organiczne, psychogenne lub kulturowe. stąd na samym początku psycholog lub lekarz musi dokonać diagnozy różnicowej (czyli poszukać przyczyny impotencji). od tego uzależniamy dalsze leczenie. ten sam objaw może być wywołany chorobami infekcyjnymi, pasożytniczymi, serca, urologicznymi, endokrynologicznymi, zaburzeniami odżywiania, zatruciami, zabiegami chirurgicznymi, lekami czy uzależnieniami. do najczęstszych chorób upośledzających reakcje genitalne należą: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, niewydolność wątroby, choroba nadciśnieniowa, układu krążenia, urazy i choroby rdzenia kręgowego.

jeśli pacjent odbył już wizytę u lekarza i okazało się, że jest zdrowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przyczyną trudności z erekcją jest tło psychiczne. lęki, kompleksy, stresy, konflikty w związku partnerskim, poczucie niepewności w roli męskiej mogę być ogniskiem zapalnym dla powstania trudności w życiu seksualnym. w powstawaniu impotencji znaczącą rolę odgrywają również mity i stereotypy seksualne, a także rygoryzm religijny.

leczenie impotencji uzależnione jest od jej pierwotnych przyczyny. obecnie stosowane metody to: terapia psychoseksualna, farmakoterapia, fizykoterapia i metody chirurgiczne.

skuteczność leczenia jest bardzo wysoka (farmakoterapia w połączeniu z psychoterapią daje wynik bliski stu procentom skuteczności).

z uwagi na dużą dostępność erotyki wzrasta wzajemne oczekiwanie partnerów względem życia seksualnego często z pominięciem uczuciowości i szacunku. dzięki psychoterapii można odbudować swoją wrażliwość, wzmocnić samoocenę, skonfrontować z lękami, które uniemożliwiają uzyskanie radości z bliskości fizycznej.