anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

Leczenie zaburzeń osobowości

Jednym z obszarów mojej pracy zawodowej jest leczenie zaburzeń osobowości. Wymaga ono szczególnego podejścia w terapii do pacjenta, ponieważ problem ten w niektórych aspektach różni się od innych problemów opisywanych w klasyfikacjach psychiatrycznych. Zaburzenie to wyrażone jest w zbiorze cech, które w sposób destrukcyjny oddziałują na kontakty chorego z otoczeniem oraz z samym sobą. Takie osoby mają znaczne problemy w dostosowaniu się do ról społecznych oraz mają skłonność do krzywdzenia zarówno siebie, jak i innych. W pierwszej kolejności skupiam się na zdiagnozowaniu charakteru pacjenta oraz objawów zaburzeń psychicznych. Następnym krokiem jest leczenie zaburzeń osobowości, oparte na najbardziej adekwatnej interwencji psychoteraputycznej. Wszystkich, którzy zastanawiają się nad podjęciem leczenia zaburzeń osobowości na terenie Wrocławia, zapraszam do kontaktu.