anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

Leczenie zaburzen nerwicowych


Jednym z najważniejszych obszarów działania psychoterapii jest leczenie zaburzeń nerwicowych. Osoby zmagające się z tym problemem, narażone są na przeżywanie intensywnych, negatywnych napięć w sytuacjach, które budzą konflikt. Lęki, poczucie niższości, napady agresji mogą mieć niekorzystny wpływ na relację osoby chorej z jej najbliższymi. Osoby, które pragną rozpocząć leczenie zaburzeń nerwicowych we Wrocławiu, mogą zapoznać się z ofertą moich usług.

lęk, rywalizacja, potrzeba władzy, poczucie winy, potrzeba bycia docenionym i kochanym - znacznie obniżają komfort życia

nerwica może być wywołana indywidualnymi dla danej osoby doświadczeniami bądź też jest uwarunkowana kulturowo (tzn. że kultura nakłada na nas nakazy i zakazy często sprzeczne z naszą naturą; przekraczanie norm społecznych grozi więc wykluczeniem lub stygmatyzacją bycia innym).

nerwica objawia się silnym napięciem w sytuacji, która budzi konflikt.

istotą nerwicy jest wypieranie przeżywanego konfliktu do nieświadomości a typowym objawem jest brak wewnętrznego przyzwolenia na przeżywanie i realizację pragnień.

obszar, który często jest skonfliktowany to sfera seksualna. przejawia się to w dwojaki sposób – albo kompulsywnym pragnieniem odbywania kontaktów seksualnych albo zahamowanie wobec takich kontaktów.

jedne z częstszych obszarów poruszanych w terapii to:

 • trudności w uporaniu się z kwestiami rywalizacyjnymi,
 • lęki przed niepowodzeniem,
 • izolacja uczuciowa,
 • nieufność wobec innych i samych siebie,
 • nadmierna zależność od aprobaty innych,
 • trudności związane z dawaniem i przyjmowaniem uczuć,
 • brak bezpieczeństwa wyrażający się w dużej zależności od innych,
 • poczucie niższości,
 • przekonanie o własnej niekompetencji, brzydocie,
 • zahamowanie związane z wyrażaniem swoich potrzeb, opinii, krytyki,
 • trudności w mówieniu nie,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • skłonność do agresji,
 • nadmierna uległość itd.

psychoterapia pozwala uwolnić się od przeżywania lęku, poczucia winy, potrzeby neurotycznej miłości. spotkania odbywają się w całkowitym poszanowaniu pochodzenia, wyznania i przekonań danej osoby. pozwalają na rozwiązywanie konfliktów w taki sposób, by osoba cierpiąca mogła żyć swobodnie godząc swoje wychowanie, kulturę, wyznanie z naturą.