anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

przeżywamy trudności i kryzysy. nie zawsze sami potrafimy sobie z tym poradzić. potrzebna jest pomoc, czasem zwykła rozmowa.

rozumienie siebie i innych, wzajemna troska o relacje wzbogacają współpracę, a przede wszystkim poprawiają jakość życia.

w swojej pracy mam zaszczyt towarzyszyć Państwu w procesie rozwiązywania rzeczy ważnych i trudnych, podejmowania wyzwań, tak aby realizować siebie.

proponuję czas i przestrzeń na:

  • konsultację indywidualną – aby zdefiniować problem, określić jego przyczynę, zaproponować rozwiązanie
  • terapię indywidualną – towarzysząc, pomagam zrealizować Państwa cel
  • terapię grupową – możliwość na doświadczenie głębokiej więzi bez wzajemnego oceniania, zarówno w rozwiązywaniu osobistych jak i zawodowych problemów
  • trening integracyjny – wzajemne poznawanie się z szacunkiem, aby zapewnić trwałą i owocną współpracę
  • trening terapeutyczny – miejsce, w którym każdy może poczuć siebie, skoncentrować się na samorozwoju
  • warsztat tematyczny oraz psychoedukację – pozostaję otwarta, a Państwo definiujecie potrzeby