anna moszczynska

psycholog psychoterapeuta

stres pourazowy jest efektem uczestniczenia lub bycia świadkiem traumatycznego zdarzenia, któremu towarzyszą doznania silnego strachu, bezradności, przerażenia (katastrofa, terroryzm, wojna, przemoc). może on być również wywołany na skutek długotrwałego stresu spowodowanego przemocą fizyczną, psychiczną bądź seksualną.

zaburzenia związane z doświadczeniem stresu pourazowego mogą poważnie dezorganizować życie. jego najczęstsze symptomy to nawracające natrętne przeżywanie tego zdarzenia w myślach, wyobrażeniach, wspomnieniach, jak również w powracających koszmarach sennych. głównym symptomem jest także silny niepokój w styczności z sytuacjami lub miejscami kojarzącymi się z traumatycznym przeżyciem. w przypadku ponownego zetknięcia się z taką sytuacją osoba cierpiąca z powodu stresu pourazowego doświadcza silnego lęku, niepokoju bądź gniewu. może mieć myśli samobójcze.

rozpoznanie stresu pourazowego może być trudne gdyż objawy z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu to np. zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, bezsenność), migrenowe bóle głowy, przyśpieszona akcja serca, pocenie, zaczerwienienie, drżenie, uczucie pieczenia, ciężkości, wędrujące bóle, ściskania, zespół jelita drażliwego. lekarz widzi więc tak naprawdę objawy somatyczne.

po takich doświadczeniach, które przerastają naszą wytrzymałość, możemy nieświadomie wchodzić w sytuacje prowadzące do powtarzania traumy. psychoterapia ma służyć przerwaniu tego wzorca i znalezieniu konstruktywnego sposobu na poradzenie sobie z problemem. wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że możliwe jest leczenie i wyzwolenie się z objawów w postaci np. bezsenności, trudności w zasypianiu, w postaci koszmarów sennych. dzięki terapii możliwe jest powrócenie do wcześniejszego życia i zaczęcie odczuwania przyjemności, które jest silnie upośledzone w przypadku doświadczania stresu pourazowego.

często pacjenci po terapii dokonują przeformułowania przykrych doświadczeń w rozwojowe i wzmacniające. atrakcyjność terapii polega na tym, iż uzyskane narzędzia psychologiczne stają się nie tylko pomocne w pokonaniu traum. możliwe staje się także zastosowanie ich na innych płaszczyznach życia.